Reklamace

Reklamace – uplatnění práv z vadného plnění

Způsob doručení

Přineste zboží osobně na naši prodejnu.

Pošlete zboží poštou či přepravní společností na adresu:

CLS DEAL s.r.o. – Reklamační oddělení
Františka Bartoše 524
760 01 Zlín

Pro rychlejší vyřízení reklamace doporučujeme přiložit doklad o koupi (faktura) a vyplněný reklamační list.

Výrobek do reklamace předejte čistý v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami. Musí obsahovat všechny části a příslušenství, které jsou nutné k ověření reklamované vady.

Jak postupovat když…

Je přijaté zboží poškozené

Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží.
Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte.

Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat buď přepravce, nebo naši společnost, v závislosti na druhu vámi vybrané přepravy.

Česká pošta: oznamte osobně v den doručení na jakékoliv pobočce pošty.

PPL: oznamte do 3 pracovních dnů na tel. 840 775 775.

Rozvoz moto CLS: oznamte osobně v den doručení řidiči

Zboží bylo dodáno nekompletní nebo neodpovídá objednanému typu

Prosíme, napište nám podrobnosti prostřednictvím e-mailu info@clszlin.cz a my vám následně poradíme jak dále postupovat.


 

Postup uplatnění práv z vadného plnění

Kontaktujte nás e-mail info@clszlin.cz a popište problém. Poskytne Vám úplné a odborné informace, sdělíme vám,zda se opravdu jedná o vadu a zda je možné ji odstranit svépomocí nebo je nutné zahájit reklamační řízení.

V případě motocyklů a skútrů kontaktujte nás nebo partnerský servis a dohodněte termín doručení do servisu a doručte osobně nebo prostřednictvím asistenční služby.

Pokud posíláte zboží kurýrem či poštou, doporučujeme přiložit:

kopii dokladu o koupi či jiný doklad prokazující koupi zboží,

popis závady a vaše kontaktní údaje.

vyplněný reklamační list.


Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.

 

Lhůta pro vyřízení reklamace

V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena v co nejkratší době, nejpozději v 30ti denní lhůtě.

V případě, že nejste spotřebitel, se snažíme vyřídit reklamaci v co nejkratší době.

Náklady spojené s dopravou zboží

Náklady spojené s dopravou zboží vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:

s naším reklamačním oddělením bude předem dohodnuto, že zboží dopravíte do nejbližšího autorizovaného servisu na vlastní náklady,

reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením, běžným opotřebením apod.),

prostřednictvím e-mailu info@clszlin.cz zašlete žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží,

doložíte výši nákladů ( účtenku za poštovné apod.).


 

Proplati lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží. Např. náklady na poštovné, nikoliv za taxi službu nebo jinou přepravní službu.


 

Neopravitelná závada

V případě neopravitelné vady Vám bude zaslán výrobek nový,na který se bude vztahovat nová záruční lhůta, která začne běžet dnes převzetí nebo doručení.

Záruka na zboží

Ze zákona je spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující spotřebitel má nárok na 2letou záruční dobu na nákup zboží na xenony-zlin.cz, avšak kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má nárok pouze na 1letou záruční dobu na nákup zboží na xenony-zlin.cz. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba běží od převzetí zboží.

Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby,kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít.

Záruku nelze uplatnit na běžné opotřebení zboží. Záruka se tedy nevtahuje na běžné snížení kapacity akumulátoru vzniklé v důsledku užívání zboží, jehož je akumulátor součástí.

Na dárky ke zboží nelze výše uvedené uplatnit.

Záruční list

Spolu se zbožím vám bude doručen i záruční list (pokud není přiložen, slouží jako záruční list faktura, která vám bude zaslána na e-mail po doručení zboží).

Jako každý obchod, i ten náš má své obchodní podmínky, kterými se řídí.

Potřebujete reklamovat zboží nebo se potřebujete dozvědět, jak reklamace probíhá?
Seznamte se s reklamačním řádem.

Co dělat v případě, že chcete zboží vrátit ve 14denní lhůtě od zakoupení.

Důležitý dokument ke stažení - reklamační list

CLS DEAL s.r.o.
Františka Bartoše 524
760 01 Zlín - Mladcová

+420 733 641 533
info@xenony-zlin.cz

Prodejna
Františka Bartoše 524
760 01 Zlín - Mladcová

+420 577 104 217
+420 777 122 612
info@clszlin.cz
10:00 - 14:30 a 16:00 - 18:00

Prodejna skútrů - Fany Moto
Hradišťská 1132
686 03 Staré Město
8:30 - 17:00
Doprava zdarma Při nákupu
nad 1000Kč